Γενικά

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Lovely Handmade, (στο εξής αναφερόμενη ως η «ιστοσελίδα»).

H Lovely Handmade είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που προσφέρει προς πώληση χειροποίητες τσάντες, ρούχα, αξεσουάρ και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες. Κάτοχος της παρούσας Ιστοσελίδας είναι η επιχείρηση με την επωνυμία «Σταυρούλα Λάμπρου – Lovely Handmade», με έδρα στο 8ο χλμ Σκύδρας Βέροιας, Σκύδρα Πέλλης ΤΚ 585 00 Ελλάδα Τηλ: 2381071478, ΑΦΜ: 065433989, ΔΟΥ: Έδεσσας, ΓΕΜΗ: 23910747000, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Lovely Handmade», «Lovely», «εμείς», «εμάς»), η οποία επίσης τη διαχειρίζεται.

Η πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα, και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, η χρήση αυτών καθώς και η διενέργεια των αγοραπωλησιών υπόκεινται στους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και σημειώσεις (στο εξής αναφερόμενα ως οι «Όροι Χρήσης»). Κάνοντας πλοήγηση στη Ιστοσελίδα και προβαίνοντας σε αγοραπωλησίες Προϊόντων, αποδέχεσθε όλους τους τρέχοντες Όρους Χρήσης, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους οι οποίες διέπουν την μεταξύ μας σχέση. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή το για σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν την πλοήγησή σας ή την χρήση των υπηρεσιών ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, ή μπορείτε ακόμα να μας στείλετε γραπτή επιστολή στη διεύθυνση μας άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη. Η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα είναι δωρεάν.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Lovely Handmade προβάλλει, προωθεί και πωλεί προϊόντα τα οποία κατασκευάζει η ίδια καθώς και μεταπωλεί προϊόντα προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει στην Ιστοσελίδα της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολογιακή της πολιτική, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας υπό τον όρο της ενημέρωσης των χρηστών όπως και όπου νομίμως προβλέπεται.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση της πλειοψηφίας των προϊόντων μας, τα οποία πωλούνται μέσω της Ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων. Λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που η Lovely Handmade έχει προσπαθήσει να εμφανίζει με ακρίβεια τα χρώματα των προϊόντων της, τα πραγματικά χρώματα που βλέπετε εξαρτώνται από τις προδιαγραφές της οθόνης σας και, κατά συνέπεια, ενδέχεται να μην είναι ακριβή.

Οι αιτούντες γίνονται μέλη του κατόπιν εγγραφής τους στην ιστοσελίδα μας. Η Lovely Handmade δικαιούται αναιτιολόγητα ή/και για λόγους νομιμότητας (όπως ενδεικτικά λόγω προηγούμενης παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης, λόγω παράνομης συμπεριφοράς, κ.λπ.) να αρνηθεί την αίτηση ενός μέλους για την παροχή οποιασδήποτε εκ των Υπηρεσιών ή για την διενέργεια συναλλαγών με την εταιρεία.

Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να εγγραφείτε στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων/newsletters της εταιρίας μας. Η εγγραφή είναι δυνατή και για μη μέλη.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της Lovely Handmade. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το λογισμικό και περιεχόμενο στο οποίο έχετε πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, παραμένουν ιδιοκτησία της Lovely Handmade ή των παρόχων άδειας αυτής και προστατεύονται από το ελληνικό και το ενωσιακό δίκαιο για τα πνευματικά δικαιώματα. Όλα αυτά τα δικαιώματα ανήκουν στη Lovely Handmade και τους παρόχους άδειας αυτής.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου παρέχεται σε εσάς ή εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αυτό σχετικά με οποιαδήποτε επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα εκτός αν έχετε λάβει έγγραφη άδεια από την Lovely Handmade.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίεση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Lovely Handmade ή οι πάροχοι άδειας αυτής. Επιπρόσθετα, δεν παρέχεται καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της Lovely Handmade και οι χρήστες συμφωνούν να μην χρησιμοποιούν αυτά τα σήματα, ή οποιαδήποτε σήματα έχουν παρόμοια χρώματα, χωρίς τη γραπτή άδεια της Lovely Handmade.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Έχουμε αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος τομέα της εταιρείας μας και όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε λογότυπο ή άλλα ιδιοκτησιακά γραφικά ή εμπορικό σήμα της Lovely Handmade ή ανοιχτό πηγαίο κώδικα ή μέρος του συνδέσμου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, χωρίς να βλάπτετε ή να εκμεταλλεύεστε τη φήμη μας, αλλά δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε μια σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς εκεί όπου δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να δημιουργείτε σύνδεση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα δεν είναι υπό την ιδιοκτησία σας. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας ιστοσελίδας πλην της αρχικής σελίδας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

H Lovely Handmade δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

H Lovely δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Lovely σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Όροι Πώλησης

Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, συμφωνείτε ότι αγοράζετε ένα προϊόν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης. Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση και όχι για μεταπώληση.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών κατά την πρώτη σας παραγγελία σας δίνεται η δυνατότητα να εγγραφείται ως χρήστης της Lovely Handmade συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη ενότητα δημιουργήστε ένα λογαριασμό. Κατόπιν, κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση των αγορών σας, συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία του αιτήματός σας για παραγγελία που εμφανίζονται στην φόρμα παραγγελίας. Το σύνολο των στοιχείων που αποστέλλεται στην εταιρεία μας διαχειρίζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας και εμπίπτουν στην Πολιτική Απορρήτου που τηρεί η εταιρεία μας και συλλέγονται και επεξεργάζονται με πλήρη ασφάλεια και επιμέλεια και μόνον κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσής σας που παρέχεται με την αποστολή της ως άνω φόρμας. Σε κάθε περίπτωση κάθε φορά που αποστέλλετε ένα αίτημα προς παραγγελία στην εταιρεία μας θα πρέπει πρώτα να έχετε αποδεχτεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους.

Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία σας που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής. Εφόσον προχωρήσετε στην συνέχεια στο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, συνδέεστε με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της καταβολής της πληρωμής λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει. Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής της παραγγελίας σας με αντικαταβολή τότε θα λάβετε την επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα σας παραδοθούν τα προϊόντα υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση.

Η Εταιρεία μας για τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή μέσω τρίτου on line παρόχου υπηρεσιών πληρωμών) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.

Η σύμβαση αγοράς των προϊόντων θα καταρτιστεί μόνο αφότου εγκριθεί η πληρωμή σας και χρεωθεί η πιστωτική σας κάρτα, η χρεωστική σας κάρτα ή ο λογαριασμός σας στο PayPal. Επισημαίνεται ότι η πληρωμή με αντικαταβολή ή μετρητά γίνεται μόνον σε ευρώ.

Στη συνέχεια, η παραγγελία σας περνά στο στάδιο της συλλογής προς διεκπεραίωση και θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) όταν τα προϊόντα δρομολογηθούν για την αποστολή τους προς την διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει ή παραλαβή από την έδρα μας.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι υπάρχει αδυναμία εμπρόθεσμης (με βάση τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρόνο) παράδοσης κάποιου προϊόντος ή/και απροσδόκητη έλλειψη από τους προμηθευτές σε κάποιο/α από τα προϊόντα που θέσατε στην παραγγελία ή ότι υφίσταται πρόβλημα σε σχέση με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο αίτημά σας, τότε η Εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθει σε επαφή μαζί σας είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) μας έχετε δηλώσει είτε με απευθείας τηλεφωνική επαφή μαζί σας δια μέσου αντιπροσώπου της, προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί σας για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας για διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών τότε η παραγγελία σας θα εκτελείται κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο μέρος. Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας σας θα σας αποστέλλεται και πάλι με νέο μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

που μας έχετε δηλώσει το δε μήνυμα αυτό θα αποτελεί και το επιβεβαιωτικό της παραγγελίας σας βάσει του οποίου και θα εκτελείται η παραγγελία σας.

Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων καθώς τα προϊόντα μας είναι χειροποίητα, συνεπώς, τυχόν καθυστέρηση παραλαβής των υλικών κατασκευής εκ μέρους των προμηθευτών μας θα καθυστερήσει το χρόνο αποστολής από εμάς. Περιπτώσεις καθυστερήσεων που οφείλονται σε εταιρείες ταχυμεταφορών ή σε λόγους ανωτέρας βίας δεν αποτελούν δική μας ευθύνη. Εντός Ελλάδας η παράδοση γίνεται σε 15-30 εργάσιμες ημέρες και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η παράδοση γίνεται συνήθως μέσα σε 20-40 εργάσιμες ημέρες μετά την επιβεβαίωση της αποστολής. Ο πελάτης φέρει την ευθύνη για τα προϊόντα από την παράδοσή τους στον μεταφορέα.

Η Lovely Handmade επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει οποτεδήποτε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της αναφορικά με οποιοδήποτε προϊόν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σε περίπτωση τηλεφωνικής σας παραγγελίας με πρωτοβουλία σας κατόπιν δικής σας κλήσης προς εμάς αποδέχεστε τα ακόλουθα:

α) οι κλήσεις σας ενδέχεται να καταγράφονται για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους που εξυπηρετούν την ορθή εκτέλεση των παραγγελιών σας.

β) Η πληρωμή της παραγγελίας σας δύναται να γίνει είτε με πιστωτική κάρτα, είτε με αντικαταβολή είτε με παραλαβή της από κατάστημα της εταιρείας μας κατόπιν εξόφλησής της επί τόπου.

γ) Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον χρήστη αποστέλλονται σε αυτόν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που θα δηλώσει στον αρμόδιο υπάλληλό μας, σε διαφορετική περίπτωση ο χρήστης αποδέχεται ότι η επιβεβαίωση της παραγγελίας που θα καταγραφεί στην τηλεφωνική συνομιλία αποτελεί πλήρη απόδειξη της συνολικής παραγγελίας και του τιμήματος αυτής και ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις έγγραφης ενημέρωσης, γνωστοποίησης, επιβεβαίωσης της παραγγελίας, όπου και όταν ο νόμος το απαιτεί. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος εκτέλεσης της παραγγελίας σας οποτεδήποτε και αν συμβεί θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που θα μας έχετε δηλώσει.

δ) Κατά τα λοιπά ισχύουν και στις τηλεφωνικές παραγγελίας όλοι οι παρόντες Όροι Χρήσης.

Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στη Lovely Handmade πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες ηλικίας κάτω των 18 δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με εμάς δεδομένα και οποιεσδήποτε πληροφορίες. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του κόστους των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στους ελέγχους που προαναφέρθηκαν.

Τιμές

Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Η Lovely Handmade διατηρεί το δικαίωμα, και ο χρήστης αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο σφάλμα στην τιμή οποιουδήποτε από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία σας με τη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία ακυρώθηκε. Εάν ακυρωθεί η παραγγελία σας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης μας, αλλά έχετε ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα λάβετε επιστροφή του συνόλου των χρημάτων ατόκως.

Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν τυπογραφικά λάθη ή άλλα λάθη ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι σε ολοκληρωμένη μορφή ή ενημερωμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν του δικαιώματος να διορθώνουμε οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή ενημερώνουμε πληροφορίες στην Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να αρνούμαστε την εκτέλεση οποιωνδήποτε παραγγελιών έχετε υποβάλει βάσει πληροφοριών που περιέχονται στις Υπηρεσίες και μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες, όπως λάθη ή μη ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, την αποστολή, τους όρους πληρωμής ή τις πολιτικές επιστροφών.

Πολιτική Παράδοσης

Η Lovely Handmade σας παρέχει πολλούς εναλλακτικούς τρόπους παραλαβής και παράδοσης προϊόντων. Κατά τη διαδικασία της παραγγελίας σας, καλείστε να επιλέξετε με ποιόν τρόπο επιθυμείτε να παραλάβετε ή να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει. Μπορείτε να παραγγείλετε ένα ή περισσότερα δώρα και να τα αποστείλετε σε οποιοδήποτε παραλήπτη επιθυμείτε, κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μαζί μας.

Αναλόγως με τον τρόπο που θα επιλέξετε διαμορφώνεται και το συνολικό τελικό κόστος της παραγγελίας σας δυνάμει της οποίας θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή και η οποία θα περιλαμβάνεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας.

α) Παραλαβή της παραγγελίας σας από το κατάστημα μας, μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μας.

β) Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσταλεί η παραγγελία σε διεύθυνση παράδοσης που θα μας δηλώσετε τότε η παράδοση θα γίνεται με την Γενική Ταχυδρομική και Elta Courier (για τις παραδόσεις εντός Ελλάδος)

Η Lovely Handmade και οι συνεργάτες της λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή, στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεων εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχερά γεγονότα ή σε γεγονότα που εκ φεύγουν από τον έλεγχο της. Σε περίπτωση τυχόν καθυστερήσεων η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επικοινωνήσει μαζί σας. Η εταιρεία μας ευθύνεται για την προσήκουσα παράδοση της παραγγελίας σας στον μεταφορέα, από τη δε παράδοση ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή κατ’ άρθρο 524 ΑΚ.

Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής (μέσω πιστωτικής κάρτας ή με PayPal ή αντικαταβολή) τυχόν έξοδα αποστολής βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον αγοραστή και εξοφλούνται από τον τελευταίο κατά την παραγγελία των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής για όλη την Ελλάδα είναι ένας συνδυασμός γεωγραφικής περιοχής και βάρους του προϊόντος. Η γεωγραφική περιοχή υπολογίζεται με βάση τον καταμερισμό και τα κέντρα εξυπηρέτησης που έχει κάνει η εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε και το βάρος υπολογίζεται με βάση το βάρος και τον όγκο του κάθε προϊόντος. Το ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι 3,50 € ανά παραγγελία και επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου ο πελάτης. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει ως τρόπο παράδοσης την αντικαταβολή θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση 2 €. Το τελικό ποσό εμφανίζεται στο καλάθι των αγορών σας, πριν την αποδοχή της παραγγελίας σας.

Εάν κατά την παράδοση δεν βρίσκεστε στη διεύθυνση παράδοσης για να παραλάβετε το πακέτο σας, ο διανομέας θα σας αφήσει ενημερωτικό σημείωμα με οδηγίες για τον τρόπο παραλαβής της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που έχετε δηλώσει πληρωμή με αντικαταβολή και δεν επικοινωνήσετε μαζί μας για την παραλαβή του προϊόντος εντός 7 εργάσιμων ημερών, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης (βλ. παρακάτω), ο καταναλωτής φέρει και το κόστος και την ευθύνη της μεταφοράς ο ίδιος. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τα ελαττωματικά προϊόντα ή για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, η επιστροφή διενεργείται υποχρεωτικά κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρεία μας, η οποία αναλαμβάνει τόσο το κόστος όσο και την ευθύνη της μεταφοράς από την παράδοση των προϊόντων που επιστρέφονται στον μεταφορέα.

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι τα προϊόντα που παραδίδονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ενδέχεται να υπόκεινται σε έξοδα εκτελωνισμού και συναφή έξοδα, ενώ μπορεί επίσης να προστεθούν σε αυτά χρεώσεις και άλλα κόστη που επιβάλλει η εκάστοτε εθνική νομοθεσία. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιες μπορεί να είναι αυτές οι χρεώσεις, αντιθέτως, ο καταναλωτής έχει περισσότερες δυνατότητες να γνωρίζει ή να ενημερωθεί για αυτές ή, τουλάχιστον, για την πιθανότητα ύπαρξής τους. Ταυτόχρονα, λάβετε υπόψη σας ότι, όταν παραγγέλνετε από χώρα εκτός Ε.Ε. θεωρείται ότι εσείς εισάγετε τα προϊόντα και πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους και τους

κανονισμούς της χώρας όπου γίνεται η παραλαβή των προϊόντων. Το κόστος αποστολής για διεθνείς προορισμούς εξαρτάται από τα στοιχεία ογκομετρικού βάρους κάθε προϊόντος και τον εκάστοτε προορισμό. Καθώς επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας, θα λάβετε προηγούμενη ειδοποίηση για τις λεπτομέρειες αυτές ώστε να είστε πλήρως και σωστά ενημερωμένοι για το κόστος που περιλαμβάνεται στην παράδοση της παραγγελίας σας.

Εάν το προϊόν της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμο για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου μας, είτε ανωτέρας βίας, όπως όλως ενδεικτικώς λόγω ελλείψεων στην παραγωγή, αδυναμίας του προμηθευτή, απεργιών κτλ., για περισσότερες από 30 ημέρες (μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί να προχωρήσει με κάποια άλλη αγορά, θα προσφέρεται πλήρης επιστροφή χρημάτων εντός 30 ημερών, ατόκως.

Πληρωμή

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η Lovely Handmade σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε, ειδικότερα:

α) με τραπεζική κατάθεση, β) με αντικαταβολή, γ) μέσω πιστωτικής κάρτας, δ) με μετρητά (μόνο σε περίπτωση παραλαβής της παραγγελίας από τα καταστήματα μας). Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων πληρωμής για μια παραγγελία.

Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας, τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών (VIVA WALLET).

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα δέον εστί να είστε παρόντες κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα ή την ταυτότητά σας. Εφόσον, πάντως, παρουσιαστεί ενώπιον του διανομέα στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει, πρόσωπο το οποίο δηλώσει ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι υπόκεισθε στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας του συγκεκριμένου on line παρόχου πληρωμών δεδομένου μάλιστα ότι έχει συμβληθεί μαζί του κατά την εγγραφή σας ως μέλους του. Η εταιρία μας ουδόλως ευθύνεται για τις πολιτικές και τη λειτουργία του PayPal. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη του PayPal ή πιστωτικής κάρτας) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας.

Επισημαίνεται ότι η πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ) γίνεται μόνο με μετρητά και μόνο σε ευρώ, στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών με την παράδοση της παραγγελίας σας, σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία δεν θα παραδίδεται. Επιπλέον κόστος αντικαταβολής +2€

Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον μας ενημερώσουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, κατά την παραγγελία τους, παρέχοντάς μας ταυτόχρονα τα εξής στοιχεία: επωνυμία και έδρα εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται με την παραγγελία σας.

Υπαναχώρηση

Σύμφωνα με την ελληνική και την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή που προβαίνει σε αγορές από απόσταση, οι συναλλασσόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγοραπωλησία εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παραγγελίας τους με την αποστολή -εντός της ανωτέρω προθεσμίας- της δήλωσης υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση από την αγορά προϊόντος τότε για την υπαναχώρηση προϊόντων που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας ισχύουν τα εξής:

α) Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησής σας (σε περίπτωση που δεν έχετε αποστείλει τα προϊόντα ταυτόχρονα με την δήλωση υπαναχώρησης εντός του ανωτέρω διαστήματος των 14 ημερών), με αποστολή των προϊόντων, με δικής σας ευθύνη και δαπάνη σας, αποκλειστικά και μόνο προς την έδρα μας 8ο χλμ Σκύδρας Βέροιας ,Σκύδρα, Ν. Πέλλας 58500.

β) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την εταιρεία μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, με την αρχική συσκευασία του ακέραιη μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν.

γ) Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να αποστέλλονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να συνοδεύονται: α) με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής και με τη Δήλωση Υπαναχώρησης (ακόμη και αν μας την έχετε ήδη αποστείλει και ηλεκτρονικά). Ειδικότερα, το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται με όλες τις απαραίτητες ζητούμενες πληροφορίες, να εκτυπωθεί και να υπογραφεί από εσάς. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη φόρμα μαζί με το πακέτο της επιστροφής.

δ) Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω όροι, η επιστροφή του τιμήματος που έχετε ήδη καταβάλλει θα γίνεται απευθείας από εμάς ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ή με άλλο τρόπο εντός της χρονικής διάρκειας που προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση της υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη το PayPal, πιστωτική κάρτα κ.λπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας.

ε) Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, το δε προϊόν θα σας επιστραφεί με χρέωση παραλήπτη.

 

Δήλωση Υπαναχώρησης return_template

Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους. Ωστόσο, εάν λάβετε ελαττωματικό προϊόν ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση που θα ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και τις ανάγκες σας.

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντων που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, λόγω διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητά μας, ισχύουν τα εξής:

α) Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά και μόνο προς την έδρα μας, 8ο χλμ Σκύδρας Βέροιας, Σκύδρα Πέλλας Τ.Κ. 58500. Η παραλαβή του προϊόντος θα γίνεται μόνον από συνεργαζόμενο μεταφορέα μας, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας ενημερώσετε σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από την διεύθυνση παράδοσης που είχατε δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.

β) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.

γ) Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται: Με την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής.

 

Αδυναμία Επιστροφής Προϊόντων 

  • Δεν είναι δυνατή η επιστροφή προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί κατά ειδική παραγγελία από τον πελάτη, όπως και η επιστροφή προϊόντων με έκπτωση 60% και πάνω.

 

Νέος κανονισμός προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( EU – GDPR) 25/05/2018 :

  • Η Lovely Handmade (στο εξής αναφερόμενη και ως «Lovely Handmade», «Lovely», «εμείς», «εμάς») που εδρεύει στον νομό Πέλλας, 8ο χλμ Ε.Ο Σκύδρας – Βεροίας σου στέλνει email με το ενημερωτικό υλικό που έχεις επιλέξει.
  • Για την αποστολή των email χρειαζόμαστε μόνο το email σου και δεν κρατάμε άλλα στοιχεία, εκτός αν εσύ μας τα έχεις δώσει με άλλον τρόπο (πχ με την εγγραφή σου στο site)
  •  Για την αποστολή των email συνεργαζόμαστε με την πλατφόρμα MailChimp.Τα emails που σου στέλνουμε διαθέτουν τεχνολογία που ενημερώνει την MailChimp αν τα έχεις λάβει ή τα έχεις ανοίξει και πότε ή αν έχεις κάνει κλικ σε κάποιο link στο email και επίσης ενημερώνουν για την ΙP του κάθε χρήστη, τύπο browser και κατηγορία συσκευής (κινητό, υπολογιστής). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται για να μας ενημερώσουν σχετικά με την επιτυχία κάθε email και να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε  τις υπηρεσίες μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να συμβουλευθείς την πολιτική απορρήτου της MailChimp στο www.mailchimp.com .
  • Τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας έχει η Lovely Handmade. Τα emails που σου στέλνουμε διαθέτουν τεχνολογία που μας ενημερώνει αν τα έχεις λάβει ή τα έχεις ανοίξει ή έχεις κάνει κλικ σε κάποιο link στο email και επίσης ενημερώνουν για την ΙP του κάθε χρήστη, τύπο browser και κατηγορία συσκευής (κινητό, υπολογιστής). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται για να μας ενημερώσουν σχετικά με την επιτυχία κάθε email και να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκευφθείς την ιστοσελίδα της Lovely Handmade στο www.lovelyhandmade.gr ή να στείλεις email στο info@lovelyhandmade.gr
  • Μπορείς οποτεδήποτε θελήσεις να ενημερωθείς τα στοιχεία που κρατάμε για σένα με email στο info@lovelyhandmade.gr
  • Μπορείς οποτεδήποτε θελήσεις να διορθώσεις/αλλάξεις τα στοιχεία σου ή τις προτιμήσεις σου ενημερώνοντας με e-mail στο  info@lovelyhandmade.gr.